شما اینجا هستید

درباره ما

كامپيوتر كوشش در سال 1375 به منظور انجام خدمات برنامه نويسي و نرم افزار و سخت افزار كامپيوتر شروع به كار نمود و از سال 1378 اقدام به برنامه ريزي آزمونهاي تخصصي زير گروههاي فني در خارج از ايران نمود . اين آزمونها براي افرادي كه قصد اخذ مجوز كار در كشورهاي ديگر را داشتند بسيار حائز اهميت بوده و هست البته در ابتداي كار فقط ثبت نامهاي مربوط به آزمونهاي رشته هاي كامپيوتر انجام ميگرديد. پس از يكسال با آشنا شدن پرسنل اين مركز با آزمونهاي تخصصي زير گروههاي پزشكي و پيراپزشكي بخصوص آزمونهاي پرستاران فيلد كاري جديدي به اين مركز اضافه شد و آن ثبت نامهاي آزمونهاي تخصصي پرستاران يا همان NCLEX-RN بود .در اين ضمينه اين مركز طي تماسهاي بيشمار با مراكز آزمونها در كشورهاي امريكا و كانادا اقدام به درخواست اخذ نمايندگي اين شركتها نمود كه متاسفانه بنا بر دلايل مختلفي اين امر محقق نشد ولي نتيجه اين تماسها باعث شد كه اين مركز به پل ارتباطي متقاضيان ايراني با اين مراكز تبديل گردد.با تبديل شدن آزمونها از حالت سنتي كه بر روي كاغذ انجام ميگرفت به سيستم آنلاين و اينترنتي اين مركز شروع به راه اندازي سيستم آزمونهاي آزمايشي آنلاين نمود كه با پشتوانه بيش از 500000 تست از منابع كتب درسي پرستاران درخارج از كشور شامل دوره هاي متعدد آزمونهاي كشورهاي كانادا و امريكا از سالهاي 2000 تا به امروز و همچنين تستهاي موضوعي توانسته به يكي از بزرگترين بانكهاي اطلاعاتي جامع رشته پرستاري تبديل گردد . ذكر اين نكته ضروري است كه بطور متوسط در هر كتاب درسي پرستاران تعداد سئوالات تستي موجود در مورد آزمونها حداكثر به عدد 1000 هم نميرسد .با توجه به هزينه هاي بالاي ثبت نام آزمونها و همچنين الزام متقاضي براي شركت در آزمونها در خارج از ايران كه موجب افزايش هزينه  سفر و اقامت حداقل براي دو يا سه روز ميگردد لذا انجام آزمونهاي آزمايشي ميتواند نقش بسيار مهمي در شركت داوطلبين با آمادگي كامل در آزمونهاي اصلي آنان ايفا نمايد و متقاضي ديگر نيازي به ثبت نام مجدد و شركت در آزمونهاي چندباره ديگر را نخواهد داشت .

APPLICANT STATUS

ABOUT C.G.F.N.S